Компютърни програми - Ваньо Георгиев

 начало   новости   контакт   дарения 


e-mail:  

Получаване на ключ


Изучаване на машинопис
Компютърна Библия нова версия

Други безплатни програми


Сайтове
За образование

Online правописен речник
Физика
Статии


Интернет връзки
Благотворителност

Кажете на приятел

Google

Ваньо Цветанов Георгиев

Роден на:

27 март 1961 г.

Родно място:

с. Покрайна, общ. Видин

Образование:

Висше - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 1982 г.
Физически факултет, Специалност: "Физик, учител по физика с допълнителна специалност по математика"

Средно - Математическа гимназия - Видин, 1978 г.

Работа:

В момента - главен асистент по информатика, катедра "Информатика и телекомуникации", Висше строително училище "Любен Каравелов".

До юни 2008 г. - главен асистент по физика към катедра "Математика и физика", Аграрен университет - Пловдив.

От 1985 - последователно: асистент, старши асистент и главен асистент по физика в Аграрен университет - Пловдив.

През 1983 - 85 - учител по физика - ЕСПУ с. Дреновец и СПТУ по индустриално строителство, в гр.Видин.

Езици:

Английски - добро ниво
Руски - свободно ползване на литература
Румънски - роден език, говоримо, но никога не е ползван писмено

Научна работа:

Приложение на физични методи и информационни технологии при селскостопански изследвания (списък публикации)

Докторска дисертация:

"Създаване на модели и софтуер, приложими при обработка на данни от селскостопански изследвания" (696KB .pdf файл)

Опит в работа с компютри:

Приложни програми: Photoshop, Revit Arcitecture, AutoCad, 3D Max, Офис приложения
Езици за програмиране: Delphi, Pascal, C++, PHP, Visual Basic, Perl, JavaScript, Java;
Операционни системи: Windows, Mac OS X, DOS, Linux;
Бази данни: MySQL, Access.

Вероизповедание:

Християнин

Семейно положение:

Женен

 

Вижте класирането
на този сайт в:
Гласувай за тази страница в BGTop.net
Гласувай за тази страница в Българския ТОП

 
.: Последна промяна: 21 януари 2018 г. | Мнения за тази страница :.


Моля, не се колебайте да казвате своето мнение за този сайт и представените програми, или да давате предложения.
Страниците на сайта са редактирани с VGEdit 1.0
Copyright © 2004-2024 Vanyo Georgiev